Vår vision: Rent nära dig.

Att förverkliga en idé

Stig-Arne Mårtensson, grundare av TiksPac, flyttade från storstaden till den idylliska småstaden Falkenberg 2001. Under promenaderna med hunden Smilla upptäckte han snart att många inte plockade upp efter sina hundar – ett första intryck som inte var särskilt positivt.

Därför utvecklade han TiksPac-konceptet, som omfattar en station med nedbrytbara hundpåsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig.

På så vis har en smutsig sko i Falkenberg kommit att bli ett omtyckt miljökoncept som varje år plockar upp ca 4% av Sveriges alla hundlortar. Helt enkelt skitbra!

Stig-Arne trampade i hundbajs

Gick ihop med lokala företagare och rensade upp Falkenberg

TiksPac verkar nu i 5 länder

med 7000 stationer

och över 4000 anslutna företag

Se vår tackvideo!

TiksPac är miljödiplomerade!

TiksPac har infört ett miljöledningssystem och erhållit miljödiplomering i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Detta innebär att TiksPac har:
– En miljöpolicy, mål och handlingsplan
– En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
– Genomfört konkreta miljöförbättringar
– Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
– Förankrat och redovisat miljöarbetet
– Godkänts vid en revision 

Några konkreta förbättringar vi gjort:
– Konstruerat om TiksPac-stationerna så att det går åt 33 % mindre material vilket minskar både råvaruåtgången samt transportvikten
– Ökad livslängd på TiksPac-stationer genom rostfritt material
– Tagit bort plastpluggarna som tidigare höll ihop blocken med hundpåsar
– Infört utökad källsortering för kontorsavfall

PRIVACY POLICY

Så här ser TiksPac på det uppdaterade skyddet för personuppgifter:

– Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
– De personuppgifter som samlas in är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort. Alltså förnamn, efternamn, titel, arbetsuppgift, arbetsgivare / företag, adress till arbetet, e-post till arbetet, telefon till arbetet. I vissa fall kan vi dessutom komplettera med ytterligare information relaterad till arbetet, som företagsstorlek, bransch etc.
– Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
– Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
– Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
– Vi informerar berörda parter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

Allmänt

Vår personuppgiftspolicy beskriver hur TiksPac AB (publ) behandlar personuppgifter. Vi respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att alla är medveten om vilka typer av information vi samlar in, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också vilka rättigheter man har och hur man kan kontakta oss vid frågor om användningen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

TiksPac AB (556856-0063) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom TiksPac-koncernen enligt denna personuppgiftspolicy.

Frågor

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på följande adress:

TiksPac AB
Att. Personuppgiftsbiträde
Åkarevägen 11B
311 32 Falkenberg

E-post: gdpr@tikspac.com

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).