Gratis hundpåsar till din kommun

TiksPacs kommunkoncept är stationer med nedbrytbara hundpåsar som är helt kostnadsfritt för kommuner. Beställ våra gratis, komposterbara påsar och fyll på stationerna vid era vanliga rutinrundor. Konceptet möjliggörs av företag som genom att exponera sitt varumärke hjälper till att hålla sitt närområde rent. Vår organisation ringer till företag i kommunen och säkerställer deras medieplats på stationen. Dessutom får ni som kommun chansen att kommunicera med era invånare.

I konceptet ingår förutom stationer och påsar; kostnadsfri ersättningsstation vid skadegörelse. 

Kontakta vår försäljningschef Daniel så berättar han mer!

Telefonnummer: +46 (0)346-734 690
Mail: daniel.hansson@tikspac.se  

Gratis för kommuner

60% renare från hundbajs & skräp

Där det är rent, där håller man rent!

Ett win-win-koncept

TiksPac-station

En smidesskylt med gratis hundpåsar till allmänheten. 

TiksCan

TiksCan kan med sin unika utformning endast ta emot hundbajspåsar.

Skräpplockarstation

Hjälper till att minska nedskräpningen och uppmuntra upplockningen.