Policyer

Policyer

Privacy Policy

Click here to read our Privacy Policy. (Privacy Policy – Tikspac 1.1)

 

Etikk

TiksPac må stå for høye etiske og moralske verdier. Dette gjelder både med hensyn til egen virksomhet og i forholdet til andre.

For TiksPac betyr høye etiske og moralske verdier følgende:

 • Å opptre overfor andre med integritet: Dvs. kolleger, samarbeidspartnere, kunde, leverandører og andre aktører.
 • Medarbeiderne i TiksPac skal ikke engasjere seg i noe som kan skade selskapet eller selskapets medarbeidere.
 • Alle TiksPac-medarbeidere må alltid holde en høy etisk standard. Dette omfatter ærlighet og redelighet.
 • Alle TiksPac-medarbeidere må alltid skille mellom private interesser og selskapets interesser, slik at man unngår interessekonflikter.
 • Fortrolige opplysninger om selskapet må ikke røpes til andre.
 • Hver enkelt medarbeider (uansett stilling) og styremedlem har ansvar for å motvirke handlinger og atferd som kan undergrave tilliten til TiksPac.
 • Alle, uansett hvilket nivå vi befinner oss på i TiksPac, har plikt til å behandle hverandre med respekt.

Kvalitet

TiksPac skal hele tiden utvikle produkter og tjenester i henhold til kundenes behov. Dette for at vi kan beholde og styrke tilliten som våre kunder viser oss.

Dette oppnår TiksPac ved å:

 • Vise kunden oppmerksomhet og dekke kundens behov på best mulig måte.
 • Etablere langsiktige kunderelasjoner gjennom en åpen og direkte kommunikasjon.
 • Samarbeide med engasjerte og dyktige folk.
 • Fullføre oppdrag i tide og med høyest mulig kvalitet.
 • Alltid løse kundenes problemer på en måte som gjør at hvert prosjekt blir en god referanse.
 • Skape godt samarbeid som gir merverdi for alle involverte.