Investeringsrelasjoner

Investeringsrelasjoner

TiksPac AB er notert på den svenske børsen

TiksPac AB ble omgjort til aksjeselskap da selskapet ble notert på det svenske AktieTorget i 2013. AktieTorget har drevet et marked for aksjer og andre finansielle instrumenter siden 1998.
All kommunikasjon til markedet finner sted på www.aktietorget.se.

Informasjon på engelsk kan fås ved henvendelse til AktieTorget, tlf. +46 8-545 03 800 eller e-postadresse
marknadsmeddelanden@aktietorget.se