CSR

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Bedriftenes Samfunnsansvar

Bedriftenes samfunnsansvar innebærer at selskaper må ta ansvar for sin samfunnspåvirkning – sett fra et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv.

CSR er et velkjent begrep verden over I dag er det ensbetydende med at lokale myndigheter og selskaper innen EU har en forpliktelse.

TiksPac samarbeider med flere hundre partnerkunder og har tusenvis av bedriftskunder som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

TiksPac_CSR_Norsk_